دکتر. FAUCI در مورد آنفولانزا و واکسیناسیون

"قوی ترین واکسیناسیون عفونت است"

خیلی قبل از هر چیزی "همه گیر"

"همه باید آن را دریافت کنند"

فقط چند ماه قبل از شروع همه گیری ...

همه گیری کامل، تقویت کننده ها و همه چیز.

اراذل اوباش خواهند بود

KARY MULLIS ✝ 7 اوت 2019

کری مولیس، مخترع آزمایش معروف PCR درست قبل از راه اندازی بیماری همه گیر درگذشت.