کتابخانه حقیقت

24400-47388_edited.jpg

علم واقعی

همه 15 کتاب

 
Skärmavbild 2021-08-17 kl. 03.01_edited.
 
SPREAD THE TRUTH

کلاس درس آینده ناسا
در دانشگاه Wheeling Jesuit

پیش برنامه ریزی برای فرود در ماه 1953

تلقین فضایی

در معرض دید

دستور کار 2030
- تنظیم مجدد عالی / nwo

 
SPREAD THE TRUTH00.30_edited.
we want you BB
کسی که مدعی ما باشد، کسی برای دنبال کردن
کسی که ما را شرمنده کند، برخی آپولو شجاع
یکی که ما رو گول بزنه یکی مثل تو
ما تو را می خواهیم برادر بزرگ، برادر بزرگ


دیوید بووی، 1974

روح - ماهیت واقعی ما

gettyimages-515983556-2048x2048_edited.j

تاریخچه پنهان