Skärmavbild 2022-04-23 kl. 15.08.47.png

کرنومترهای دریایی بسیار دقیق Ulysse Nardin  بیش از پنجاه نیروی دریایی جهان از پایان قرن نوزدهم تا سال 1950 مورد استفاده قرار گرفت.
 

زمین یک قطعه زمان است