top of page

VYPNĚTE VŠECHNO „SMART“

DARY NADACE BILL & MELINDA GATES GUARDIAN,  A DALŠÍ NOVINKY

„A způsobuje všem, malým i velkým, bohatým i chudým,

svobodní a spoutaní, aby dostali znamení na pravou ruku nebo na čelo: "A aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, kromě toho, kdo má znamení nebo jméno šelmy nebo číslo jejího jména." Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočítá číslo té šelmy; nebo je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest."

Zjevení 13:16

bottom of page