OSTATNÍ TAJNÉ SPOLEČNOSTI

VE SLUŽBÁCH SVĚTU
(NE BŮH)

Okultní znamená skrytý. Proč toto tajemství? co skrývají?

 

- Znalost vnitřního silového potenciálu člověka - kundalini

 

- Pravda o geologii, starověké kosmologii a využití a astrologie a numerologie (gematrie).

 

- Vesmírné zákony stvoření a projevu.

 

Nejdůležitějším mechanismem kontroly je využití lidského kolektivního tvůrčího vědomí a přimět široké masy, aby se soustředily na požadovaný výsledek, který se pak projevuje ve světě.

 

Jsou "osvícení"?

 

Ne, používají obětní rituály, temné čarodějnictví a černou magii.

 

Věří v Boha?

 

Dobře znají našeho Boha a Stvořitele, ale uctívají jiné entity, jako jsou řecké / římské bohy, Satan / Baphomet, bohy slunce jako Ra, Nimrod a další.

 

Proč zednáři a další tajné společnosti používají Bibli ve svých rituálech?

 

Potřebují něco, co by rozvrátilo a obrátilo vzhůru nohama. To, že svobodné zednářství „spočívá na křesťanských základech“, není totéž jako zednářství následování Ježíše.

Mají svůj vlastní výklad Bible a stejně jako římskokatolická církev se vysmívají Ježíši, ale ve svých rituálech používají Jeho jméno.

 

A pokud o něco požádáte mým jménem, udělám to .

Jan 14:14 ) .