METEOROLOGIE

Profesionální meteorologické mapy jsou projekčního typu "Azimuthal Equidistant", tedy klasická mapa "ploché země" s viditelnými přímými zeměpisnými délkami.

7ad0b31b-b665-4ecc-ae61-5725bbf24bc6_edi

 1970

"Tyto produkty zobrazují pole související s cloudem z modelu ve formátu, který je prognostikům velmi známý, jsou zvyklí interpretovat a který lze snadno porovnat se skutečnými satelitními snímky."