DIPLOMATE

"Ambasadori" iz 1533,  Hans Holberg mlađi

Protestantski umjetnik koji prikazuje vatikanske ambasadore neposredno prije službenog formiranja Družbe Isusove. Umetničko delo prepuno simbola, što znači nekoliko:
Čuveni anamorfni skull  -  Ambasadori, prerušeni ubice.
Periferno raspelo -  Isus nije centralno u Rimokatoličkoj crkvi
Astronomski instrumenti; brojčanici, kvadrant i astrolab, zasnovani na krugu zemlje u četiri četvrtine i koji se koriste za mjerenje nadmorske visine (visine iznad nivoa mora) sunca i zvijezda,

The

Globus (naopako) sa središtem na Rimu.
Naučna knjiga geocentriste Petera Apiana pored alata za ravansku geometriju kvadrat i kompas (simbol masona).
Knjiga luteranskih himni.
Lutnja ima pokidanu žicu.

 

Diplomatski imunitet:  zaštita ili izuzeće od obaveze ili kazne koju uživaju strane države ili međunarodne organizacije i njihovi službenici iz jurisdikcije zemlje domaćina.

Här berättar svenska Margot Wallström på Council on Foreign Relations om sin initiering av "Feminist Foreign Policy" i Sverige för att senare genom de svenska ambassaderna sprida konceptet till alla länder.

Här berättar filmskaparen och aktivisten Aaron Russo hur Rockefeller orkestrerade hela kvinno-frigörelsen för att både kvinnor och män skulle kunna beskattas och att barnen skulle lämnas bort till staten för tidigare indokrinering  och splittra kärnfamiljen.