top of page

METEOROLOGIJA

Profesionalne meteorološke karte su projekcijskog tipa "Azimuthal Equidistant", odnosno klasična karta "ravne zemlje" sa vidljivim ravnim dužinama.

2019 

Afrika

Crveno more

7ad0b31b-b665-4ecc-ae61-5725bbf24bc6_edi

 1970

Afrika

Crveno more

Afrika

Crveno more

Afrika

Crveno more

Afrika

Crveno more

Pažljivim upoređivanjem ovih mapa i stvarnih fotografija sa globusom na vrhu, može se zaključiti da Afrika ne "krivi" oko navodnog globusa, već se prostire na istoj ravni kao i sve zemlje zemlje - mora, jezera i veliki vodotoci, kao što se ovdje Crveno more, na primjer, ne savija, kao što NASA i druga (popularna) nauka žele potvrditi kroz manipulirane slike i filmske sekvence. Vodene površine su UVIJEK horizontalne i horizontalne. a pošto se površina zemlje sastoji od 71% vode (a veliki delovi kopnene mase su ravne, ravne ravnice, stepe, tundra, savane i travnjaci) zemlja NE MOŽE biti globus!

 

To vidimo na profesionalnim kartama koje se koriste u avijaciji, kratkotalasnom radiju, navigaciji i meteorologiji. Posljednjih godina, internet je očišćen od ove vrste mapa, a moći koje stoje iza toga pojačale su propagandu protiv onih koji tragaju za istinom sistematskim uklanjanjem ili praćenjem-zabranom sadržaja sa glavnih platformi koje dovode u pitanje nizvodni narativ.

 

UNIVERZITETSKA KELNSKA KARTA RAVNE ZEMLJE

bottom of page