top of page

SLOBODNI ZIDORI

"Ako uđete u trag masoneriji, kroz sve njene redove sve dok ne dođete do samog vrha - do vođe svih masona - otkrit ćete da su zastrašujuća osoba i vođa jezuita jedna te ista osoba"

James Parton citira MF Cusacka u "Crnom papi"


 

FRIMURSV.png

Baron Nordenskiöld

FRIMUR 3.png
White House Baphomet

Prebjeg: "Masoni nisu kršćani"

Jüri Lina U sjeni Hermesa

"VI AVRÄTTAR FRIMURARE PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT INGEN UTOM BRÖDRASKAPET NÅGONSIN KAN MISSTÄNKA DET, INTE ENS OFFREN FÖR VÅR DÖDSDOM SJÄLVA, DE DÖR ALLA NÄR DET BEHÖVS SOM OM DE VORE AV EN NORMAL TYP AV SJUKDOM ....".

ur Sions Vises Protokoll

Frimureriets politiska verksamhetsfält har utvidgats till alla de länder, där logerna är grundade. Det moderna frimureriet predikar internationalism, socialism (därför blev den svenske frimuraren Hjalmar Branting socialist), kommunism och mondialism (propaganda för världsregering). Grand Orients stormästare Fred Zeller publicerade en skrift om hur man skulle vinna ungdomarna för socialismens idé. Frimuraren R. Mautner kallar socialismen "det kroppsliga frimureriet". Även andra frimurare har betonat att frimurarna kraftigt måste arbeta för en socialistisk stat. Den andra Internationalen grundades ju på initiativ av frimurarlogen "Le Socialiste" i Bryssel (Bulletin du Grand Orient, juni 1843.)

Frimureriet står för den verklighetsfrämmande multikulturalismen. General Wesley Clark, hög frimurare och överbefälhavare över NATO-styrkorna i Kosovo, medgav till CNN i juni 1999: "I det moderna Europa finns det ingen plats för homogena nationella stater. Det var en idé från 1800-talet och vi kommer att genomföra den [mångkulturalismen] på 2000-talet, och vi kommer att skapa multietniska stater."

UR FRIMURARNAS

MÖRKA HISTORIA

AV JÜRI LINA

bottom of page