МЕТЕОРОЛОГИЯ

Професионалните метеорологични карти са от проекционен тип "Азимутална еквидистантна", т.е. класическата карта на "плоската земя" с видими прави дължини.

7ad0b31b-b665-4ecc-ae61-5725bbf24bc6_edi

 1970 г

„Тези продукти показват свързани с облака полета от модела във формат, който е много познат на прогнозистите, който те са свикнали да интерпретират и който лесно може да бъде сравнен с действителните сателитни изображения“.