Още една карта на Шерер. Тук виждаме пътя на слънцето около земята. Въпреки че Шерер трябваше да направи компромис със строгата йезуитска цензура и да изобрази земята като глобус (нещо, което също засегна Атанасий Кирхер.